, Machiavelli Inżynieria Społ 

Machiavelli Inżynieria Społ

rozmowyozyciu

Katastrofa prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.niestety dużo ludzi nie jest świadomych faktu istnienia takich narzędzi jak socjotechnika i inżynieria społeczna ale zawsze to w dzisiejszych czasach, w dobie internetu, można nadrobić a dla tych, którzy nie chcą szukać mały gotowiec Techniki stosowane w inżynierii społecznej * pozorny wybór – adept socjotechniki przedstawia podmiotom manipulacji kilka punktów widzenia, ale zdanie zgodne z jego poglądami w zawoalowany sposób ukazuje. społecznością stara się skojarzyć swoje przesłanie z pozytywnym pojęciem ugruntowanym wśród jego odbiorców, często poprzez tworzenie zbitek słownych, * niezależne zdanie – adept inżynierii społecznej tak kształtuje przekaz, aby stworzyć wrażenie,. – manipulator wskazuje wroga, który ma zagrażać grupie odbiorców jego przekazu, co pozwala na jej konsolidację wokół promowanych przez niego idei, * zdanie większości – adept inżynierii społecznej twierdzi, że jego. się potem jak najbardziej rozpowszechnić, * kształtowanie tła emocjonalnego – osoba stosująca inżynierię społeczną stara się swój przekaz skojarzyć z elementami budzącymi pozytywne uczucia, poprzez tworzenie miłej atmosfery, czy pozytywnego tła.. różnym natężeniem metoda stara jak świat, ale dopiero Machiavelli w swoim traktatacie o sprawowaniu władzy pt. Książę (1513) ją opisał (stąd słynna maksyma, że cel uświęca środki) a współczesna psychologia ciągle.